Zásady ochramy soukromí

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas společnosti BEEL s.r.o., jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@beel.cz či dopisem zaslaným na adresu BEEL s.r.o. | M. G. Dobnera 2559/1 | 434 01 Most.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

Kontakt

BEEL spol. s r.o.

M. G. Dobnera 2559/1
434 01 Most

IČ: 44564317
DIČ: CZ44564317

IDDS: 8i5t2pc

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 1807.

Václav VILD
jednatel společnosti

Kontakt - servis